Rosenholm Skov

Rosenholm Skov

Rosenholm Skov er på 325 Ha.

Rosenholm skov er ejet af Hanne og Mogens Jacobsen, som købte skoven i 2008.

Rosenholm skov består af ét samlet stykke med ca. 50 % løvskov og 40 % nåleskov. Resten er søer, veje og diverese remiser.

Skoven bliver drevet som traditionel skovdrift. Der er i 2010 påbegyndt en juletræsproduktion

Der er en formidabel jagt i skoven. Denne er lejet ud.

Skoven er P.E.F.G. cerftificeret og vi har dermed besluttet, at skoven skal drives efter de kriterier og retnings linier, der gælder for bæredygtige skovdrift.

Desuden er vi stolte af, at vi har renoveret et lyst anlæg som hedder Ivers Kilde. De søer, damme og ridestier som hører til dette anlæg, er således genoprettet.

Besøg vores skov og bese den selv. I er velkomne.

N.B. Al henvendelse vedr. handel med træ kan ske til skovfoged Søren Stilling. På tlf.: +45 21 27 50 22

Kontakt oplysninger
Ejer Mogens Jacobsen: Tlf. +45 23 25 61 55 eller email: elkjaer.8543@gmail.com