Rodskovvej 87

Velkommen til Rodskovvej 87

Svineproduktionen er nedlagt i 2018/2019. Bygningerne er renoverede til andet formål og bruges nu til erhvervs/private lejemål

Der udlejes følgende

1100 kvm hal med betongulv, 5 porte og 7,5 m loftshøjde (pt. Udlejet)

400 kvm hal med betongulv, 1 port og 2,90 m loftshøjde (pt. Udlejet)

Bolig 130 kvm (pt. Udlejet)

Historie

2018/2019: Vi gennemfører nedlukning af svineproduktionen efter flere års strategiske beslutninger. Staldbygninger renoveres i løbet er 2019 og gøres klar til alternative anvendelses muligheder. Kontakt os gerne

2013: Dorte Kristensen overtager Rodskov svineproduktion fra Mogens Jacobsen. Rodskov Svineproduktion Aps Ejes fra nu af Erling (50%) og Dorte (50%).

2013: Vi ophører med Intern KS, og starter igen med indkøb af sæd fra Hatting KS.

2010: Farestald fra 1990 renoveres.

2009: Farestald fra 1990 renoveres.

2008: Ornestald etableres og laboratorium til intern KS etableres.

2007: Fodercomputer udskiftes, således at foder anlægget bliver fuldautomatisk.

2007: Løbeafdelingen renoveres, og fremstår i dag som en moderne løbestald med ornen mellem 2 rækker søer i forbindelse med insemination.

2001: Farestald med 36 stipladser bygges.

1997: Rodskov Svineproduktion udvides til 730 årssøer. I den forbindelse bygges stald til løsgående drægtige søer med dybstrøelse og fodring efter cafeteria princip. Staldene til smågrise og ungsvin ombygges til farestalde. Der sælges nu fravænningsgrise. Rodskovgård købes og her bygges smågrisestald med 2800 stipladser.

1996: Samarbejdet med Erik Jacobsen og Mogens Enok ophørte, og Dorte Kristensen blev medejer sammen med Mogens Jacobsen.

1990: Rodskov Svineproduktion blev etableret i 1990 af Mogens Jacobsen, Erik Jacobsen (bror til Mogens) samt Mogens Enok (medejer og driftsleder frem til 1996) som et ApS. Anlægget blev den gang bygget til 370 årssøer med salg af 30 kgs grise til Elkjær.

Kontaktoplysninger

Landevejen 49
8543 Hornslet
Tlf.: +45 23 25 61 57
E-mail: rodskovgaard@gmail.com