CSR

Forretningsdrevet samfundsansvar

Der er i grunden ikke ændret noget i forhold til vores opfattelse af Rodskovgruppens samfundsansvar, miljø- og medarbejderpolitik op gennem årerne, men begrebet CSR er noget, vi har en holdning til.

Hos Rodskovgruppen mener vi at både mennesker, dyr og nærmiljøet skal trives samtidig med, at vi kan drive en rentabel virksomhed, og det tager vi ansvar for.

Igennem 2010 og 2011 deltager vi aktivt i et CSR projekt i samarbejde med Djursland Landboforening og Videncentret for Landbrug.
Denne hjemmeside er en del af CSR projektet , som har inspireret os til at sætte fokus på området.

null

KLIMA & MILJØ

 • Renovering af gyllebeholder med telt, således at lugt og udledning af ammoniak mindskes
 • Naturgødning benyttes
 • Ny kornsilo – forbedrer logistikken
 • Halmfyr sørger for varmen til staldene, før el benyttes
 • Benytter flere efterafgrøder end påkrævet
 • Projekt for integreret plantebeskyttelse
 • Motorer udskiftes løbende til strømbesparende motorer
 • Der er anlagt sø og lille mark med elefantgræs

null

ARBEJDSPLADS

 • Medarbejdersamtaler 1-2 gange årligt med alle medarbejdere
 • Sundhedsforsikring
 • Vi tager hensyn til kulturelle forskelle i forhold til vores medarbejdere
 • Bolig stilles til rådighed til alle medarbejdere, hvis det ønskes
 • Lån af sommerhus
 • Kantineordning
 • Sikkerhedsfodtøj / Arbejdstøj
 • 2-3 årlige medarbejderarrangementer

null

DYREVELFÆRD

 • Danish Crowns regelsæt – Code of Practise (Etisk regelsæt udover lovgivningen)
 • Løsgående søer – 2013-godkendt
 • Inde ved dyrerne hver dag – de passes ikke fra gangen
 • Gode sygestier
 • Fokus på sundhed og lavt medicinforbrug

null

NÆRMILJØET

 • Service-besked til Rodskov-Eskerod portalen om gyllekørsel
 • Tilbud om mailingliste vedr. gyllekørsel til beboere i området
 • Forespørgsel til forsamlingshuset om arrangementer i perioden for gyllekørsel
 • Inviterer beboerforening på virksomhedsbesøg
 • Sponseret gris ved byfest